آدرس : 
اتوبان آقابابایی ، شهرک سلامت ، طبقه‌دوم ، کلینیک آناهید

شماره تماس:
  

031-36066ایمیل: INFO@LYMPHEDEMA.IR